Talang!

Idag var det dags för årets Talang. Vi i förskoleklassen var publik. Vi har fått se elever sjunga, dansa, spela instrument, göra sketcher med mera. På förmiddagen fick vi se alla bidragen och efter lunch gick vi upp i idrottssalen för att se vem som fick flest röster av juryn.

Håll Sverige rent!

Håll Sverige rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Idag har vi i förskoleklassen tagit ansvar för vår skolgård. Vi har plockat skräp och varit till miljöboden. De som deltar blir mer medvetna om problemet med nedskräpning och insikten påverkar i sin tur beteendet. Genom kampanjen ”Håll Sverige rent” har barn medvetet påtalat betydelsen av att inte skräpa ner. De som plockar skräp berättar gärna för andra hur viktigt det är att inte skräpa ner.

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, rev. 2016 (Lgr 11, rev 2016) säger att undervisningen I förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Vårblommor

Vi tillverkade blommorna av tårtpapper,silkespapper,tyg och garn.

Undervisningen i fritids syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.”

Lgr 2011 reviderad 2016.

Vi går på äggjakt!

På förmiddagen delades vi in i 3 lag. Sedan fick vi varsin hink och tillsammans fick vi samarbeta och leta reda på så många ägg som möjligt som låg utspridda på framsidan av skolan. När alla ägg var hittade gick vi in och räknade våra ägg. Vi fick hjälpas åt att räkna alla ägg. Grupperna hittade 124, 145 och 161 ägg. Sammanlagt hittade lagen 430 ägg. Bra jobbat! Sedan byttes äggen ut mot små kycklingar som låg i påskägget.

Vi önskar Er en Glad Påsk🐣🐥🐣🐥

 

Utflykt till Kullen!

I onsdags den 5 april gick förskoleklassen till Kullen. Eleverna fick samarbeta två och två och samla olika antal naturmaterial för att lösa olika problem. Problemet innefattar också att se hur många extra naturmaterial som behövs samlas för att ha 10 stycken. Eleverna fick visa vad de hade hittat och hur de hade tänkt. Sedan åt vi frukt innan vi fick leka i skogen. Det spelades fotboll, byggdes kojor och lektes ”Under hökens vingar kom”. Vi såg fint samarbete mellan barnen när kojorna byggdes och i den fria leken.

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, rev. 2016. ( Lgr 11, rev 2016) säger att undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– använda enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

– bygga och konstruera med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

– fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.