Skapa ute!

” Vi byggde ett hus åt nyckelpigor för att skydda dem från andra djur!” Säger Elina, Alva och Saga.

Undervisningen i fritidshemmet ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur,teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska,ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden ( Lgr 11)

Fritidshemmens dag

Idag firade vi fritidshemmens dag med alla fritidshemsbarn. Det var olika aktiviter på skolgården bl.a. ansiktsmålning , kasta ärtpåsar, fallskärmen, … Vi åt korv och bröd på mellanmålet och slutade dagen med en härlig glass.

Fritidshemmen gör elevens dag komplett, och vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten. Därför firar vi den andra tisdagen i maj varje år Fritidshemmens dag.

 

Veckans skapande

Vi har startat veckans skapande med att göra kransar av papper. Vi ska använda dem till fritidshemmens dag som sker på tisdag den 9/5. Vi firar denna dag ute med alla fritidshemsbarn och ska ha roligt med att göra olika aktiviter på skolgården. Det börjar kl.13.00 till 15.30.