Utflykt till Kullen!

I onsdags den 5 april gick förskoleklassen till Kullen. Eleverna fick samarbeta två och två och samla olika antal naturmaterial för att lösa olika problem. Problemet innefattar också att se hur många extra naturmaterial som behövs samlas för att ha 10 stycken. Eleverna fick visa vad de hade hittat och hur de hade tänkt. Sedan åt vi frukt innan vi fick leka i skogen. Det spelades fotboll, byggdes kojor och lektes ”Under hökens vingar kom”. Vi såg fint samarbete mellan barnen när kojorna byggdes och i den fria leken.

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, rev. 2016. ( Lgr 11, rev 2016) säger att undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– använda enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

– bygga och konstruera med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

– fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *